Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/93

  KUULUTUS VIREILLE TULOSTA

  

 

KUULUTUS maa-aineslupahakemuksesta, Lisä-Karsikko, Koneurakointi kimmex oy, Oijärvi, ii

 

Asia koskee: MAA-AINESLUPA, LISÄ-KARSIKKO, KONEURAKOINTI KIMMEX OY, OIJÄRVI, II. Koneurakointi Kimmex Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen Iin kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Lisä-Karsikko 139-409-78-3. Alue sijaitsee Oijärvellä, noin 6km etäisyydellä Oijärven kylästä pohjoiseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Alueella on ollut maa-aineslupa, joka on päättynyt 31.12.2022. Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen noin 1,54 ha ottamisalueelta, jossa ottamissyvyys on noin 0-5 metriä. Alin suunniteltu ottotaso on +105,6 (N2000). Hakemuksen mukaan otettava maa-ainesmäärä on 50 000 k-m3. Ottamistoiminta tapahtuu osittain vanhan ottoalueen maisemointina.  Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 27.10.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisupäivämäärästä.

Kuulutusaika: 27.10.2023 - 4.12.2023

Asian diaarinumero: 2151/2023

Kuulutettavat asiakirjat:

Maa-aineslupahakemus

Ottamissuunnitelma

Sijaintikartta

Suunnitelmakartta

Poikkileikkaukset

Jälkitilannekartta

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan kolmas maakuntakaava, lehti 2

Täydennys 4.10.2023

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (https://www.pudasjarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/ilmoitustaulu-ja-kuulutukset/), johon on linkki Iin kunnan internetsivuilla.

Muistutuksen tai mielipiteen ilmaiseminen:

Muistutuksia asian johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä asian johdosta.

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen pyytää asiassa muistutuksista ja mielipiteistä vastineen ilmoittajalta. Muistutus tai mielipide tulee olla perillä ilmoituksen käsittelevässä viranomaisessa kuulutusajan kuluessa. Vapaamuotoinen muistutus tai mielipide lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi.  Otsikossa pyydetään ilmoittamaan "muistutus" tai "mielipide" ja lisäksi kuulutuksessa mainittu asian diaarinumero (2151/2023).

Muistutuksessa tai mielipiteessä pyydetään välttämään salassa pidettävän tiedon esittämistä. Mikäli muistutus tai mielipide sisältyy salassa pidettävää tietoa, se pyydetään lähettämään Turvapostilla internetsivun www.turvaposti.fi kautta kohdassa Lähetä turvapostia vastaanottajalle laittamalla osoitteeksi pudasjarvi.ymparistopalvelut@turvaposti.fi. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää muistutusta tai mielipidettä sähköpostitse, se tulee toimittaa postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Camilla Vihanta, puh. 050 395 0366, sähköpostiosoite camilla.vihanta@pudasjarvi.fi.

 

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI - Hallintotoiminta

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 27.10.2023