Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pudasjärvi

RSS-linkki

https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/53

  ILMOITUS

  

 

 

KUULUTUS Korpisen ranta-asemakaavan (nro 115) muutoksen VIREILLE TULOSTA SEKÄ kaavaluonnoksen ja OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAn nähtävänä pidosta

Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt 23.4.2024 § 141 kuuluttaa vireille Korpisen ranta-asemakaavan (nro 115) muutoksen sekä asettaa nähtäville kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavoitus koskee Korpisen kylän tilaa Uppiluhta 615-405-0005-0048 ja tilaa Valola 615-405-0005-0022.

Ranta-asemakaavan muutoksella rannan lähellä olevia lomarakennusten paikkoja vähennetään. Sisämaahan kaavoitetaan pysyvän asumisen rakennuspaikka ja alue varastorakennukselle. Kaavamerkinnät ja -määräykset laitetaan samalla ajan tasalle. Asemakaava muutoksen myötä alueella varattu pienehkö virkistysalue muuttuisi metsämaa alueeksi ja venevalkama poistetaan.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §:n mukaisesti nähtäväksi 2.5.2024 alkaen. Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 2.5. - 3.6.2024.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla (Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi) sekä internetissä www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi . Nähtävänä olon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ranta-asemakaavaluonnoksesta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi .

Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungin maankäyttöpäällikkö Oskari Jokikokko, tekninen toimisto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, puh. 040 484 7330, oskari.jokikokko@pudasjarvi.fi ja KimmoKaava, kaavan laatija Kimmo Mustonen, puh. 0400 703 521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi .

 

Pudasjärvellä 23.4.2024

Kaupunginhallitus

 

 

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
pudasjarvi.fi . kirjaamo@pudasjarvi.fi . puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi . twitter.com/pudasjarvi . instagram.com/pudasjarvenkaupunki

Julkaistu: 02.05.2024